SVH-R135 - Sol·licitud de Certificacions i Títols acadèmics

Llegiu la següent informació abans de començar.

Un cop superats els estudis, a final de cada etapa, ESO, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS D'FP, l’alumne/a pot fer la sol·licitud del títol oficial corresponent al departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que el centre gestiona seguint els protocols oficialment establerts.

  • Cal adjuntar en format imatge o pdf el DNI de l'alumne/a que sol·licita el títol.
  • Cal adjuntar en format imatge o pdf la documentació que acrediti la exempció o bonificació de taxes.
  • Alhora d'emplenar les dades feu-ho tal com ho teniu al DNI.

Pel que fa al pagament de taxes:

  • El títol d'ESO és gratuït
  • El títol de BATXILLERAT i el títol de CICLES FORMATIUS demana el pagament d'una taxa acadèmica al departament d'Educació que s'ha de fer efectiva mitjançant caixer automàtic o entitat bancària.
Dades de la persona que fa la sol·licitud
Nom i cognoms*
DNI/Passaport*
Correu electrònic*
Telèfon de contacte (1)*
Telèfon de contacte (2)
Actuant com a*
Dades de l'alumne/a per a l'expedició del títol
Nom i cognoms alumne/a*
DNI/Passaport alumne/a*
Data de naixement*
Municipi i Província i País de naixement*
(Per exemple: Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, Espanya). Tal com consta al DNI/Passaport
Nacionalitat*
Adreça actual*
Codi Postal*
Municipi*
 
Adjuntar DNI/Passaport* És necessari adjuntar el DNI/Passaport de l'alumne/a, ja sigui escanejat o bé una foto. És important que es vegi el document sencer, i per les dues cares. Es permeten fitxers en format PDF, JPG i PNG.
Davant
Darrere
A efecte de taxes

A efectes de pagament de taxes, existeixen exempcions i bonificacions que s'apliquen a la gestió de títols acadèmics no universitaris.

En aquest cas s'ha d'acreditar mitjançant documentació que ho justifiqui.

Indiqui si disposa d'alguna de les següents condicions per a la Bonificació de Taxes de tramitació del títol
Adjuntar documentació
Dades acadèmiques
Documentació sol·licitada*
Curs de finalització dels estudis
Sol·licito
Sol·licito*

 

Observacions

ATENCIÓ!!!

Si no reps un correu electrònic just després d'enviar aquest formulari, vol dir que has posat una adreça de correu invàlida i/o no reconeguda. En aquest cas, torna a fer la sol·licitud i tingues cura de posar una adreça de mail correcte.

 

L'escola Salesians Sant Vicenç dels Horts, informa als usuaris d'aquest lloc web que la sol·licitud i tractament de les dades personals que es demanen són les estrictament necessàries, adequades i es troben incloses en l'activitat de tractament "Agenda de promoció", de la qual és responsable SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS. Les dades són tractades confidencialment i no seran cedides a tercers, essent utilitzades, únicament i exclusivament, per a les finalitats institucionals.

El tractament de les dades personals obtingudes en aquest lloc se subjecta al Reglament (UE) de 27 d'abril de 2016. Els nivells de seguretat adoptats són els adequats , amb les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals facilitades. Si ho desitgeu, podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, i altres previstos a la legislació aplicable, dirigint un escrit a l'adreça, Rafael Casanova 132, 08620 Sant Vicenç dels Horts - BARCELONA o a protecciodades.santvicenc@salesians.cat.

L'accés o utilització d'aquest lloc web per part de l'usuari implica el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades al nostre fitxer automatitzat abans esmentat, i l'acceptació de les condicions del tractament anteriorment exposades.

Accepto la política de privacitat i de protecció de dades.

Sistema de comprovació anti-SPAM*:
Per a detectar que ets una persona real, escriu 67LT en aquesta casella de text:  

* Camps obligatoris

SVH-R135-Exx Sol·licitud de Títol Acadèmic